VEGETATIE

UITGEBALANCEERDE GROEI

Begroeiing en vegetatie is de basis van elke boerderij, zowel in de akkerbouw als de veeteelt. Meestal verbouwen we de gewassen voor een doel, maar sommige gebieden die van minder belang zijn, worden aan zichzelf overgelaten.

Begroeiing aan de akkerranden wordt soms teruggesnoeid om te voorkomen dat overwoekerde takken de tractoren en machines beschadigen. De sloten worden uitgebaggerd en schoongemaakt om de vrije waterstroom te garanderen.

Na zware regenval of na de winter, met smeltende sneeuw, moeten grote hoeveelheden water van de akkers worden afgevoerd. Overmatige vegetatie kan dit tegenhouden waardoor er water op de akker kan blijven staan. Waar we kunnen, laten we de vegetatie en begroeiing intact als habitat voor veel diersoorten.