LANDBOUW EN DE NATUUR

DUURZAAMHEID

Bij Koepon zijn we gepassioneerde landbouwers. Blije dieren op gezonde boerderijen vormen de basis van het hoogwaardige, smakelijk en voedzame voedsel dat onze boeren elke dag produceren. We zorgen voor onze mensen en we streven ernaar om een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschappen waar we deel van uitmaken.

WAT WIJ METEN, DAT BEHEREN WIJ BETER

In onze zoektocht naar een meer circulair en duurzaam bedrijfsmodel, realiseerden we ons een paar jaar geleden dat we de manier waarop we boeren moesten veranderen.

We dachten dat onze visie en manier van werken goed overeenkomen met de 4 returns, 20 jaar en 3 zones aanpak ontwikkeld door de Commonland Foundation. Dit is een raamwerk dat businesscases ontwikkelt op ecosysteemniveau waarin agro sector, voedselvoorziening, werkvoorziening, financiën en ecologie verenigd worden.

ONZE VISIE

4 returns:

Terugkeer van inspiratie: mensen hoop en een doel geven;

Terugkeer van sociaal kapitaal: : het creëren van zinvolle banen en bedrijfsactiviteiten, onderwijs en veiligheid;

Teruggave van natuurlijk kapitaal: het terugbrengen van biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit;

Financieel rendement: duurzame winst op lange termijn realiseren.


3 zones:

Natuurlijke zone – ontworpen voor het herstel van de ecologische basis en biodiversiteit;

Gecombineerde zone – Ontworpen om de bovengrond te herstellen en een lage en duurzame economische productiviteit te leveren;

Economische zone – Ontworpen voor het leveren van hoge en duurzame economische productiviteit


20 jaar:

Het duurt ongeveer 20 jaar om een landschap te herstellen