VOGELS & WILDLEVEN

HET LAND DELEN

Rode wouw, zeearend, kraanvogel, kievit, grutto, fazanten, verschillende kleine zangers, spechten – er zijn er teveel om ze allemaal te noemen. Veel vogelsoorten vinden onze boerderijen een goede plek om te rusten, te eten of te nestelen.

Edelherten, damherten en reeën, dassen, vossen, eekhoorns en wilde zwijnen leven allemaal op onze velden of omliggende bossen. We werken samen met lokale natuurbeschermers en jachtopzieners om een ​​evenwicht te vinden tussen agrarische activiteiten en een gezonde populatie van dieren in het wild. Dit betekent het creëren van nest- en schuilplaatsen en het instellen van specifieke voedselplekken voor dieren in het wild.