ONZE AANPAK VAN LANDBOUW

Sinds Koepon in 1970 werd opgericht, heeft de niet aflatende visie om toonaangevende duurzame boeren te zijn, voortdurend de positieve ontwikkeling van onze boerderijen gestimuleerd. Het doel is om goed en gezond voedsel te produceren op gezonde en florerende boerderijen.

We beheren de bodem op een verantwoorde manier met oog voor het behoud van de samenstelling van de bodemkwaliteit aarde. We willen groeien maar met minder. We vervangen input door kennis. We werken hard om onze gewassen te telen en onze dieren groot te brengen, terwijl we actief biodiversiteit, vruchtbare bodems, dierenwelzijn en groene energiebronnen promoten.

Bij Koepon weten we dat “we niet groen kunnen zijn als we in het rood staan.” Maar we zijn boeren, geen speculanten. We willen niet op de korte termijn denken of onze boerderijen verarmen. Van een boerderij of bos het allerbeste maken kan een generatie duren. Onze lange termijn benadering van landbouw werkt, omdat we niet boeren om te stoppen, maar boeren met een perspectief van 150 jaar. Geen van onze doelen kan echter worden bereikt zonder het enthousiasme van onze teams wereldwijd.

Citaten van onze eigenaars

“Ik ben een boer in hart en nieren en daar ben ik erg trots op.”
Wijnand Pon

“We zijn gepassioneerde boeren. Onze motivatie is gebaseerd op onze liefde voor de natuur, dieren en mensen. Wij beschouwen grond als onze grootste waarde. Wij werken volgens het holistische principe van de 4 returns®; een combinatie van alle belanghebbenden en de behoeften van dieren in het wild. Technologie zal ons ondersteunen bij het bereiken van onze doelen.”
Fanja Pon

"Het produceren van kwaliteitsproducten, met een perfect beheerde veestapel en gewassen. Dit, met respect voor onze dieren, onze medewerkers, onze gemeenschap en het milieu."