HET MILIEU BESCHERMEN

HOE WIJ BESCHERMEN

We hebben het geluk om omringd te zijn door schitterende flora en fauna. En de interactie tussen boerderijen en de natuur is op een positieve manier ontwikkeld.

We hebben sector-breed geleerd van de wetenschap. Universitaire studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het verminderen van de hoeveelheid meststoffen of eiwitten in koeienrantsoenen een positief effect heeft op de gezondheid en prestaties van koeien.

Boeren in harmonie met de natuur is de sleutel. Het gaat erom onze bronnen te gebruiken, maar ze niet te misbruiken. We  beschermen bijvoorbeeld de waterwegen door voldoende en goede mestopslag te hebben. We brengen mest zorgvuldig op het land, we timen onze lente-activiteiten om nesten van weidevogels te beschermen. We werken met minimale bodembewerking, gebruiken meer groenbemesters en tussengewassen. Dit alles gebeurt in nauw overleg met een natuurbeschermer en bioloog.