De 4 returns

Terugbrengen van inspiratie

Mensen hoop en een gevoel van doel geven.

Teruggave van natuurlijk kapitaal

Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit terugbrengen.

Financieel rendement

Het realiseren van duurzame winst op lange termijn.

Terugbrengen van sociaal kapitaal

Zinvolle banen en bedrijfsactiviteit, onderwijs en zekerheid creëren.

20 jaar

  • We streven naar een gezond evenwicht tussen de 4 returns in de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Dit vereist dat we een langetermijnvisie hanteren die minstens één generatie omvat. Om deze visie te realiseren, leren we ons voortdurend aan te passen aan de veranderingen in de samenleving en in de omgeving.

3 zones

  • We willen zorgen voor de natuurlijke omgeving waarin onze gewassen en voedingsmiddelen worden geproduceerd, met behoud van de bodem, lokale vegetatie (planten, bomen), water en klimaat (luchtkwaliteit). Dit vormt de basis van onze productiviteit en waarborgt een hoge kwaliteit van onze producten.
  • We beschouwen het complete landschap als een mozaïek van verschillende landgebruiken en werken samen met andere belanghebbenden om de functies van de natuurlijke gebieden, productiegebieden en gecombineerde zones in evenwicht te brengen, waarin zowel productiedoelstellingen als natuurbescherming worden bereikt.
  • Een grote stap die we nu zetten, is het gebruik van kunstmest en chemicaliën sterk verminderen en in sommige gevallen stopzetten.
  • Vijf jaar geleden zijn we in Duitsland begonnen met honderden hectares dekkingsgewassen als tussenvrucht en groenbemester. Nu hebben we het grootste deel van onze hectares in Duitsland omgezet naar biologische landbouw.
  • Onze vruchtwisseling en groenbemesters zijn gebaseerd op een gras-klavermix.
  • We zoeken naar meer harmonie en luisteren naar onze grond en onze planten.
  • We vinden het niet erg als we een paar onkruiden of een paar kevers op de tarwe en gerst zien, waardoor het er niet zo mooi uitziet als conventioneel. Het is de moeite waard om de kwaliteit van onze bodems te zien verbeteren en de biodiversiteit te verhogen.
  • Onze ervaring met de overgang naar biologisch is dat dit wel leidt tot lagere opbrengsten per hectare. In Duitsland accepteren we 50% van onze normale productie. We blijven zoeken naar manieren om de algehele productiviteit van ons systeem te maximaliseren door natuurlijke oplossingen. Evenals manieren om ons verhaal aan onze consumenten over te brengen, zodat zij onze filosofie zullen zien en hopelijk belonen. Dit door een betere prijs te betalen voor al de mooie en natuurlijke producten die wij produceren.
organic produced barley germany
organic produced soya beans germany