BESCHERMDE HABITATS

WONEN

Elk dier heeft een gezonde leefomgeving nodig om te overleven, en daarom richten we ons op het beschermen en verbeteren van de leefomgeving.

In Nederland helpen we actief de weidevogels, zoals de kievit en grutto, door gedeeltelijk percelen onder water te zetten om moerasland te creëren.

In Duitsland zijn we bezig met een beverproject om de soort opnieuw te introduceren! Op alle boerderijen beheren we zorgvuldig bos, struikgewas en vijvers. We streven naar meer bloemen, meer bijen en insecten, meer diversiteit.