WATERSTROMEN

WATERSTROMEN

Elke boerderij is grenzend aan, of omgeven door, waterwegen.

De Cree-rivier in Schotland en de Warnon-rivier in Duitsland zijn de belangrijkste. De Cree is een zeer belangrijke habitat voor de Atlantische zalm. Elk jaar keren duizenden terug naar de rivier om te paaien. Waterkwaliteit is de sleutel voor zalm en we nemen grote voorzorgsmaatregelen bij al onze landbouwactiviteiten om een ​​goede waterkwaliteit te behouden.

De Warnon loopt door al onze Duitse boerderijen. Potentieel een waterwinningsgebied voor omliggende steden en van hoge recreatieve waarde voor zwemmers en kano’s. De zuiverheid van het water is van vitaal belang. De oevers van de rivier worden niet gecultiveerd of gebruikt, maar in plaats daarvan overgelaten aan de natuur.