Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om de privacy van onze website bezoekers te waarborgen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u weet hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. (1) Welke informatie verzamelen we? De volgende persoonlijke gegevens zou kunnen worden verzameld, bewaard en gebruikt: (a) Informatie over uw bezoeken en gebruik van onze website, zoals uitgelegd in sectie (2); (b) Informatie over transacties tussen u en ons, inclusief informatie gerelateerd aan aankopen van goederen of advies, zoals uitgelegd in sectie (3); (c) Informatie die u aan ons verstrekt om u ergens voor te registeren en/of inschrijven voor diensten via de website en/of e-mail berichten, zoals uitgelegd in sectie (4). (d) Informatie over de website bezoeken en gebruik van cookies (2) Informatie over website bezoeken en het gebruik van cookies We kunnen informatie verzamelen over uw computer en bezoeken aan deze website, zoals uw IP adres, geografische locatie, browser type, verwijsbronnen, duur van uw bezoek en het aantal pagina’s dat u heeft bezocht. Deze informatie kan worden gebruikt om ons gerechtvaardigd belang na te streven, namelijk bij het beheer van deze website, om de gebruiksvriendelijkheid en browse-ervaring te verbeteren door onze website te personaliseren. We kunnen de informatie ook gebruiken voor marketing doeleinden, zoals verder uitgelegd in sectie (5). We gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een tekst bestand verstuurd door een web server naar een web browser, en opgeslagen door de browser. Het tekst bestand wordt terug gestuurd naar de server iedere keer als de browser een pagina opvraagt bij de server. Zo kan de web server de web browser herkennen en volgen. Het kan voorkomen dat we een cookie sturen die opgeslagen wordt door de browser op je computers harddrive. We kunnen de informatie die we verkrijgen vanuit de cookie gebruiken in het beheer van deze website, om het gebruik van de website verder te verbeteren en voor marketing doeleinden. Het kan ook voorkomen dat we deze informatie gebruiken om je te herkennen als je onze website bezoekt, en om onze website aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen. De website waarschuwingsdienst.nl geeft informatie over de meestgebruikte browsers. (3) Informatie over transacties We bewaren informatie over transacties tussen jou en ons, zoals factuur gegevens. We gebruiken deze informatie overeenkomstig de wet over de uitvoering van deze transacties, waaronder belastingvereisten. We verwerken deze informatie ook om aan onze verplichtingen en rechten te voldoen binnen het contract dat we aangegaan zijn, ook als hier wettelijk gezien eisen aan worden gesteld. Deze informatie wordt ook verzameld en verwerkt voorafgaand aan het sluiten van een contract, nadat een order is geplaatst of nadat een andere aanvraag is gedaan. Tenslotte gebruiken we deze informatie met name om rechtstreeks promoties te kunnen doen, zoals verder uitgelegd in sectie (5). (4) Website subscription information and newsletters We collect and use information you provide us with, after having declared your consent, when you sign up on our website services to ensure user authentication and enable our website to perform the functions you choose. We also gather and process information when you subscribe to our newsletter lists. Furthermore, we use this information in the context of our legitimate interests, namely to carry out actions in view of our direct marketing purposes, as further specified in section (5). (5) Direct marketing in more detail In the context of our direct marketing purposes, we may use your personal information, wherever this is stipulated in this policy, to:  (a) Send to you marketing communications relating to our business which we think may be of interest to you by post or, where you have specifically agreed to this, by email or similar technology; (6) Recipients of personal data Without prejudice to any disclosure of information made compulsory by competent authorities and only to the extent such disclosure is required by law, we may disclose information about you: (a) Where necessary in the context of the purposes stipulated in this policy, such as to authorized employees among our staff; or contractors, whether legal entities or individuals, acting on our behalf as processors under the GDPR; or companies belonging to the URUS acting as joint controllers or on our behalf as processors under the GDPR; and (b) To the purchaser or seller (or prospective purchaser or seller) of any business or asset which we are (or are contemplating) selling or purchasing. (7) International data transfers Information that we collect may be stored and processed in and transferred between any of the countries in which we or URUS operate in order to enable us to use the information in accordance with this privacy policy. We note that the GDPR establishes the free flow of personal data throughout the European Union. To the extent personal data is transferred to third countries we store our data on Microsoft Azure and Office 365 data centers that may be outside the EU.  However, we ensure our data access polices are inline with GDPR no matter where the data is stored (8) Behoud van informatie Zonder dat uw rechten worden geschonden, welke staan uitgelegd in sectie (9), behouden we uw persoonlijke gegevens voor een aanzienbare tijd, afhankelijk van het soort informatie en de redenen dat deze gegevens zijn verwerkt. Informatie over uw bezoek aan de website en hoe de website is gebruikt, zal worden bewaard tot 24 maanden. Hierna zal deze informatie automatisch worden verwijderd. Informatie voortkomend uit transacties tussen u en ons zal worden opgeslagen gedurende de betreffende transactie en zo lang als nodig is om legale of verplichte procedures door de overheid voort te zetten, zoals belastingwetgeving. Informatie over uw abonnement op onze website en nieuwsbrief zal bewaard worden in onze email marketing software (DOTDIGITAL). Het kan zijn dat we regelmatig contact met u opnemen om uw goedkeuring te vragen voor het bewaren van dergelijke informatie. (9) Uw rechten onder de GDPR U heeft het recht om de volgende stappen te ondernemen met betrekking tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens, onder de voorwaarden voorzien door de Nederlandse wetgeving: (a) Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. (b) Recht of rectificatie en het verwijderen van uw persoonlijke gegevens. (c) Recht op het beperken van verwerking met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. (d) Recht om bezwaar te maken op verwerking, waaronder onder meer profilering. (e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens (f) Recht om uw toestemming terug te trekken, als het gaat om het verwerken van informatie op een dergelijke manier. (houd er echter rekening mee dat intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die zou hebben plaatsgevonden voordat u ons op de hoogte bracht van uw intrekking); en (g) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U mag uw rechten uitoefenen door ons te contacteren op elke mogelijke manier, door te bellen of een brief te sturen naar de contactgegevens die staan aangegeven in sectie (13). We raden u echter ten zeerste aan om dit per e-mail te doen: [email protected] zodat we uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen (10) Beveiliging van uw persoonsgegevens We zullen de juiste technische en organisatorische maatregelingen treffen om u te verzekeren van de bescherming van uw privacy, op een beveiligingsniveau dat past bij de risico’s die elke verwerkingsoperatie met zich meebrengt. We zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Echter, we merken dat informatieoverdracht over het internet erg onveilig is, en we zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals bepaald in de AVG. (11) Beleidswijzigingen We kunnen deze privacy verklaring van tijd tot tijd updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen. (12) Websites van derden De website bevat links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van deze websites. (13) Onze identiteit en contactgegevens Als u bezorgd bent over uw privacy, of u wilt uw rechten uitoefenen als betrokkene, kunt u contact opnemen met de volgende contactgegevens: URUS, Privacy team, [email protected]