ONZE LANDBOUWBEDRIJVEN: POLEN

Koepon Farms: Polen

De boerderij Paul-Pon-Polska in Sroda, Wilkopolskie, Polen is een joint venture tussen de families Pon en Paul. Dhr. Janusz Paul en zijn zoon Hubert zijn samen met de familie Pon de eigenaren en directeuren van dit gemengde akkerbouw- en melkveehouderij bedrijf.

Sinds 2009 omvat de boerderij een zeer modern zuivelcomplex, met 1200 Holstein koeien plus jongvee. Op de 3500 hectare land telen we alle voedergewassen die nodig zijn voor de dieren zoals luzerne, maïs (voor kuilvoer), sorghum en hooi.