GEZONDE BODEM

BEDRIJF GROEI​

In onze zoektocht naar een duurzamer landbouwmodel realiseerden we ons dat we de manier waarop we boeren moesten veranderen. Een paar jaar geleden begonnen we het gebruik van kunstmest en chemicaliën sterk te verminderen of in sommige gevallen stop te zetten.

In Duitsland, met honderden hectare bedekte gewassen als groene mest, hebben we nu het grootste deel van onze hectare omgezet in biologische productie. We realiseerden ons dat onze visie en werkwijze goed aansluit bij de 4 returns, 20 jaar, 3 zones-aanpak ontwikkeld door Commonland Foundation. Deze aanpak stelt landgebruikers, boeren en bedrijven in staat om het landschap waar ze deel van uitmaken collectief te beheren op een duurzame manier.

PLANTEN & BODEM

We proberen te luisteren naar onze grond en onze planten. Onze vruchtwisseling is gebaseerd op een gras-klavermix.

We zoeken naar meer harmonie. We vinden het niet erg als we een paar onkruiden, een paar kevers op tarwe en gerst zien, waardoor het er niet zo mooi uitziet als conventioneel.

In Duitsland accepteren we onder Bio 50% van onze normale productie; en we leven in de hoop dat consumenten onze inspanningen zullen zien en belonen door een betere prijs te betalen voor al die mooie en natuurlijke producten die we produceren.